Paper/Makalah

  1. Prosiding FIT ISI 2015 – Malang klik disini
  2. Prosiding FIT ISI 2016 – Yogyakarta klik disini
  3. Prosiding FIT ISI 2017 – Riau klik disini
  4. Prosiding FIT ISI 2018 – Padang klik disini
  5. Prosiding FIT ISI 2019 – Jakarta klik disini