Paper/Makalah

  1. Prosiding FIT ISI 2015 – Malang klik disini
  2. Prosiding FIT ISI 2016 РYogyakarta klik disini
  3. Prosiding FIT ISI 2017 РRiau klik disini
  4. Prosiding FIT ISI 2018 – Padang Klik disini
  5. Prosiding FIT ISI 2019 – Jakarta Klik disini
  6. Prosiding FIT ISI 2022 – Bandung Klik disini