Vega Karwanda

  • Nama                  : Ir. Vega Karwanda
  • Jabatan               : Manajer Sertifikasi
  • Alamat                : BTN Cimindi Raya blok Q.8 Kel. Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara CIMAHI – Jawa Barat
  • Email                   : vkarwanda@gmail.com